Hiệu chuẩn những thông số có liên quan đến ánh sáng, từ đó giúp người dùng thiết lập hệ thống chiếu sáng phù hợp, nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về mặt kỹ thuật. Dưới đây là một số thiết bị cơ bản thuộc lĩnh vực Quang Học , Bức xạ

hotline techmaster
Hotline: 0358 56 36 38
zalo techmaster Zalo: 0358 56 36 38 messenger Nhắn tin Facebook email Gửi Mail
support techmaster