Hiệu chuẩn áp suất là việc so sánh đầu ra của thiết bị dùng để đo áp suất với đầu ra của thiết bị đo áp suất khác hoặc chuẩn đo áp suất, đảm bảo phép đo áp suất là chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra. Dưới đây là một số thiết bị cơ bản thuộc lĩnh vực Áp suất.

hotline techmaster
Hotline: 0358 56 36 38
zalo techmaster Zalo: 0358 56 36 38 messenger Nhắn tin Facebook email Gửi Mail
support techmaster